ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


– Διερεύνηση των μη μουσουλμανικών προσωπική και θεμέλιο ιδιότητες

– Οθωμανική εφαρμογή τίτλος και το αρχείο έρευνες

– Διερεύνηση του αρχείου τίτλο του Πρωθυπουργικού

– Διερεύνηση της επαλήθευσης τίτλο ιδιοκτησίας και αποζημίωση απαλλοτρίωσης

– διοικητικό συμβούλιο Μνημείο, Βόσπορο ανασυγκρότηση, Επαρχιακή Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτισμού Υπουργείο συμβουλών έργο παροχής συμβουλών αποκατάστασης Ιστορικού εργασία