ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


– Ուսումնասիրել ոչ մահմեդական անձնական եւ հիմնադրամի հատկությունները

– Օսմանյան վերնագիրը կիրառման եւ արխիվային հետազոտություններ

– Քննչական կոչում արխիվի վարչապետի

– Քննչական տիտղոսը գործով ստուգման եւ օտարման փոխհատուցման

– Monument խորհուրդը, Բոսֆորի վերակառուցման, մարզի շրջակա միջավայրի տնօրինությունը եւ մշակույթի նախարարությունը նախագիծը խորհրդատվություն Պատմական աշխատանքներ վերականգնում խորհրդատվություն