OSMANLI TAPUSU ARŞİVİ


 

Hak sahibi ile ön görüşme yapılır ve taşınmazın tapu bilgi bilgileri alınır. Bilgiler değerlendirildikten sonra Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nde taşınmazın orijinal evrakları bulunarak dosyası hazırlanır. Bilgiler güncel tapu bilgilerine dönüştürülerek oluşan Cumhuriyet tapusu ile şu anki durumu tespit edilir. Süreç hukuk departmanımızca takip edilerek periyodik olarak bilgilendirme yapılır.