TARİHİ ESER RESTORASYONU


 

Öncelikle eski eserin tapudaki tescil değeri kontrol edilir. Türk ve Yabancı devlet arşivlerinden resim ve kayıt evrakları bulunur. Röleve(belgeleme),Restitüsyon(dönemleme),Rekonstrüksiyon(yeniden yapım) ve Restorasyon(onarım) projelerinden gerekli olanlar Mimarlık departmanımızca hazırlanır. Hazırlanana projeler Anıtlar Kurulu, Kültür Bakanlığı ve diğer gerekli kurumlar ile paylaşılarak süreç tarafımızdan titizlikle takip edilir.