GAYRİ MÜSLİM ŞAHIS VE VAKIF MÜLKLERİ


 

Eski tapu sahiplerinin arşive ve illiyet bağı araştırması yapılarak taşınmaz ile ilgi bağı kurulur. Taşınmazın şu anki durumunun, zaman çizelgesine göre tapu hareketleri tespit edilir. Vakıf mallarının 1936 beyannamesine göre şahıs mallarının ise emval i metruke defterlerine göre kök tapu belgeleri arşivden çıkarılır. Arazi ve müsakkafat değerlendirilmesi yapılarak, gerekli mercilere resmi başvurular yapılır. Süreç hukuk departmanımızca takip edilerek periyodik olarak bilgilendirme yapılır.